train2work  home   log in op onze lesbestanden portal  lesmaterialen   inloggen leerplein  inloggen   Bel met train2work  070 - 385 86 52  
train2work     log in op onze lesbestanden portal    inloggen leerplein   Bel met train2work  070 - 385 86 52  
 
stap vooruit!move forward!
 

klachtenprocedure

Wij zien graag dat je tevreden bent over onze diensten. Daarom blijven we werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ben je niet tevreden? Dan zoeken we samen naar een oplossing.

hoe en waar kun je je klacht indienen

Wij verzoeken je je klacht aan ons kenbaar te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om je klacht op te lossen en naar de toekomst toe soortgelijke klachten te voorkomen. Je kunt je klacht indienen door: We willen er alles aan doen om je klacht op een juiste en snelle manier op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk in je contact met ons onderstaande gegevens te vermelden:
  1. je (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens;
  2. een heldere omschrijving van je klacht;
  3. het tijdstip waarop de klacht ontstond.

wat kun je van ons verwachten

Na ontvangst nemen wij je klacht op in ons administratiesysteem. Je ontvangt binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden: Onafhankelijk van de uitslag krijg je de beslissing altijd schriftelijk medegedeeld.

Ons interne kwaliteitssysteem is erop gericht verbeteringen soepel in te voeren. Dit betekent ook dat als zich klachten voordoen, wij vaststellen of het hier gaat om een incident of een structureel probleem. Als het een structureel probleem betreft wordt onze werkwijze zodanig aangepast, dat een dergelijk probleem zich in de toekomst niet meer zal voordoen.

In de meeste gevallen treffen wij direct bij indiening van de klacht passende maatregelen. Zijn wij echter van mening dat de klacht ongegrond is en maatregelen niet noodzakelijk zijn, dan krijg je van ons adressen van instanties, die andermaal de klacht kunnen beoordelen. Dit zal een onafhankelijke klachtencommissie zijn. De uitkomst daarvan is bindend voor train2work.

tot slot

Kwaliteit van dienstverlening uit zich niet alleen door het foutloos of tijdig uitvoeren van diensten. Ook de wijze waarop fouten en klachten worden opgepakt en opgelost draagt in hoge mate bij tot een kwaliteitsbeleving. Een klacht is voor ons niet alleen een signaleren van de fout, maar ook een kans. Een kans die jij ons biedt om de kwaliteit van de dienst te verbeteren en de relatie op harmonieuze wijze in stand te houden!train2work


contact
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag
t 070 385 86 52
info@train2work.nl
 
 
Deze site gebruikt cookies om statistieken bij te houden.    x
Ga je hiermee akkoord?  
Ja   |   Nee