070 - 385 86 52     info@train2work.nl     info@train2work.nl  
  070 - 385 86 52  
 
een opleiding maakt je sterk,
draagt bij aan wie je bent,
en aan wat je wilt worden.
Bekijk het complete aanbod
zoeken komt hier

Klachten train2workHoe kun je een klacht indienen?

Wij verzoeken je je klacht aan ons kenbaar te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om je klacht op te lossen en naar de toekomst toe soortgelijke klachten te voorkomen. Je kunt je klacht indienen door:

 • contact op te nemen met de medewerker die je geholpen heeft;
 • een mail te sturen naar info@train2work.nl;
 • een brief te sturen naar:

  train2work
  Fluwelen Burgwal 58
  2511 CJ Den Haag

We willen er alles aan doen om je klacht op een juiste en snelle manier op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk in je contact met ons onderstaande gegevens te vermelden:

 1. je (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens;
 2. een heldere omschrijving van je klacht;
 3. het tijdstip waarop de klacht ontstond.

Wat kun je van ons verwachten?

Na ontvangst nemen wij je klacht op in ons administratiesysteem. Je ontvangt binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

 • een korte beschrijving van je klacht;
 • naam van de contactpersoon bij vragen of onduidelijkheden;
 • hoe en wanneer wij je klacht onderzoeken;
 • op welke termijn je naar een antwoord kunt verwachten.

Onafhankelijk van de uitslag krijg je de beslissing altijd schriftelijk medegedeeld.

Ons interne kwaliteitssysteem is erop gericht verbeteringen soepel in te voeren. Dit betekent ook dat als zich klachten voordoen, wij vaststellen of het hier gaat om een incident of een structureel probleem. Als het een structureel probleem betreft wordt onze werkwijze zodanig aangepast, dat een dergelijk probleem zich in de toekomst niet meer zal voordoen.

In de meeste gevallen treffen wij direct bij indiening van de klacht passende maatregelen. Zijn wij echter van mening dat de klacht ongegrond is en maatregelen niet noodzakelijk zijn, dan krijg je van ons adressen van instanties, die andermaal de klacht kunnen beoordelen. Dit zal een onafhankelijke klachtencommissie zijn. De uitkomst daarvan is bindend voor train2work.

Kwaliteit van dienstverlening uit zich niet alleen door het foutloos of tijdig uitvoeren van diensten. Ook de wijze waarop fouten en klachten worden opgepakt en opgelost draagt in hoge mate bij tot een kwaliteitsbeleving. Een klacht is voor ons niet alleen een signaleren van de fout, maar ook een kans. Een kans die jij ons biedt om de kwaliteit van de dienst te verbeteren en de relatie op harmonieuze wijze in stand te houden!