Klantwaardering: 9,4 NRTO-keurmerk 21 jaar ervaring
4.9  Google reviews
  070 - 385 86 52     info@train2work.nl  |  contact  |     info@train2work.nl  
  070 - 385 86 52  
 

Subsidievoor werkenden
in de metaal

gratis cursussen en opleidingen

onder de
55 jaar

leven­lang­leren­krediet

voor
uitdiensttreders

wet werk en zekerheid

voor
laaggeletterden

subsidie taalvaardigheid

voor
uitzendkrachten

DOORZAAM scholings­voucher

voor
het mkb

SLIM-regeling voor leer- en ontwikkel­projecten

voor zorg
en welzijn

SectorPlanPlus: impuls voor opleidings­projecten

voor
ziekenhuizen

kwaliteitsimpuls
personeel ziekenhuiszorg

De metaal leert door

Voor werkenden in de metaalsector

Iedereen die werkt in de metaalsector kan gratis cursussen volgen en vaardigheden ontwikkelen bij verschillende opleiders. Ook bij train2work!

De regeling geldt tot december 2022.

Aanvragen

OOM is het scholingsadviesbureau voor de metaalsector. Daar vind je de complete cursuscatalogus met alle opleidingen die je gratis kunt volgen. Je hebt er geen omkijken naar; zij handelen ook de administratie af.

meer informatie
naar boven

Het levenlanglerenkrediet van DUO

Onder de 55 jaar

De arbeidsmarkt verandert snel. Hetgeen waar je tijdens je eerste studie voor bent opgeleid vraagt op de arbeidsmarkt vaak om bij- en omscholing. Die mogelijkheden moeten ook realiseerbaar zijn. Vandaar dat het levenlanglerenkrediet is ontwikkeld; je kunt daarmee tegen gunstige voorwaarden les- of collegegeld lenen. DUO heeft 6 voorwaarden vastgesteld waaraan je moet voldoen om het levenlanglerenkrediet aan te vragen. Bekijk de voorwaarden hier.

Aanvragen

Vraag in je ‘mijn DUO’ account het krediet aan. Let op: vraag het krediet aan voordat je opleiding start. Je krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden.

meer informatie
naar boven

Wet werk en zekerheid

Voor uitdiensttreders

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Sinds 1 juli 2015 krijgt elke werknemer bij ontslag een financiŽle vergoeding, de transitievergoeding. Deze vergoeding is in te zetten voor scholing, om het bevorderen van het vinden van een nieuwe baan. Zowel tijdelijke als vaste werknemers die uit dienst gaan, kunnen aanspraak maken op het transitiebudget.

Het transitiebudget bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 bruto, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.

Het kan zijn dat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen.
Lees meer hierover.

meer informatie
naar boven

Tel mee met taal

Voor werkgevers, samenwerkingsverbanden en laagtaalvaardige ouders

Subsidie kan aangevraagd worden voor de aanpak van laaggeletterdheid. Alle projecten en trainingen die bijdragen aan de taalvaardigheid van de doelgroep hebben recht op deze subsidie. De diverse subsidiemogelijkheden zijn na 2021 weer aan te vragen.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet digitaal ingediend worden. Dit doe je op deze site via het aanvraagformulier.

meer informatie
naar boven

DOORZAAM scholingsvoucher

Voor uitzendkrachten

Wil jij aan jouw toekomst werken en heb je geen hoger scholingsniveau dan MBO-4? Dan is de DOORZAAM scholingsvoucher wellicht iets voor jou!

Dit is een voucher ter waarde van 500,- inclusief BTW die ingezet kan worden voor een cursus of opleiding. Je beslist geheel zelfstandig welke opleiding je wil volgen. De opleiding moet wel arbeidsmarktrelevant zijn. Dat betekent dat de opleiding nuttig moet zijn voor jouw loopbaan, maar de opleiding hoeft niet functiegericht te zijn.

Aanvragen

Je dient een account aan te maken, waarna je een aantal simpele stappen doorloopt. Hier maak je je account aan.

meer informatie
naar boven

SLIM-regeling voor leer- en ontwikkelprojecten

Voor het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020, 48 miljoen euro per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf: mkb. Daarnaast komt er 1,2 miljoen euro beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  1. individuele mkb-ondernemingen,
  2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
  3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

meer informatie
naar boven

SectorplanPlus

Voor medewerkers in zorg en welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

meer informatie
naar boven

Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Voor ziekenhuismedewerkers

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun medewerkers op te leiden.

Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat de kennis en vaardigheden van medewerkers actueel zijn. Dit vraagt om een continue investering in permanent ontwikkelen. De subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg ondersteunt zorginstellingen hierbij.

meer informatie
naar boven