070 - 385 86 52     info@train2work.nl     info@train2work.nl  
  070 - 385 86 52  
 
een opleiding maakt je sterk,
draagt bij aan wie je bent
en wat je wilt worden.
Bekijk het complete aanbod
zoeken komt hier

Subsidie


Voor werkgevers: subsidieregeling praktijkleren
werkgevers
subsidieregeling praktijkleren
DUO levenslanglerenkrediet
onder de 55 jaar
levenlanglerenkrediet
Voor werkende 45+'ers: ontwikkeladvies
werkende 45+'ers
ontwikkeladvies
Voor uitdiensttreders: wet werk en zekerheid
uitdiensttreders
wet werk en zekerheid
Voor particulieren: belastingvoordeel
particulieren
belastingvoordeel
Voor werkgevers, samenwerkingsverbanden en laagtaalvaardige ouders
laaggeletterden
subsidie taalvaardigheid
Voor rijksmedewerkers
rijksmedewerkers
subsidieregeling vervolgstudie

Subsidieregeling praktijkleren

Voor werkgevers

Als werkgever kom je in aanmerking voor subsidie wanneer je een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën: Vmbo, mbo, hbo, Promovendi, technologisch ont-werpers in opleiding (toio), VSO, PRO of entree-opleiding in het vmbo. Het maximale subsidiebedrag is 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet digitaal ingediend worden. Dit doe je op RVO.nl via het eLoket.

meer informatie
naar boven

Het levenlanglerenkrediet van DUO

Onder de 55 jaar

De arbeidsmarkt verandert snel. Hetgeen waar je tijdens je eerste studie voor bent opgeleid vraagt op de arbeidsmarkt vaak om bij- en omscholing. Die mogelijkheden moeten ook realiseerbaar zijn. Vandaar dat het levenlanglerenkrediet is ontwikkeld; je kunt daarmee tegen gunstige voorwaarden les- of collegegeld lenen. DUO heeft 6 voorwaarden vastgesteld waaraan je moet voldoen om het levenlanglerenkrediet aan te vragen. Bekijk de voorwaarden hier.

Aanvragen

Vraag in je ‘mijn DUO’ account het krediet aan. Let op: vraag het krediet aan voordat je opleiding start. Je krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden.

meer informatie
naar boven

Ontwikkeladvies

Voor werkende 45+'ers

De regie van je loopbaan in eigen handen hebben? Het ontwikkeladvies helpt hierbij. Als je werkt en 45 jaar of ouder bent, kun je 600,- subsidie aanvragen om inzicht te krijgen in het toekomstperspectief van je huidige werk en loopbaanmogelijkheden. Je ontwikkelt samen met een loopbaanadviseur een persoonlijk plan door actief na te denken over hoe je werkend je pensioenleeftijd kunt bereiken. En daarmee ziekte en werkloosheid kunt voorkomen. Je moet daarvoor wel aan enkele voorwaarden voldoen. Bekijk hier welke voorwaarden dit zijn.

Binnen de regeling is het ook mogelijk 300,- subsidie aan te vragen voor het geven van een training ‘ontwikkeladvies voor leidinggevenden’.

Aanvragen

Voor aanvang registreert de loopbaanadviseur jouw ontwikkeladviestraject op ontwikkeladvies45plussers en laat je de enquête invullen.

De trainingen aan leidinggevenden moeten ook geregistreerd worden op ontwikkeladvies45plussers direct na afloop van de training, maar nog vóór de subsidieaanvraag.

meer informatie
naar boven

Wet werk en zekerheid

Voor uitdiensttreders

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Sinds 1 juli 2015 krijgt elke werknemer bij ontslag een financiële vergoeding, de transitievergoeding. Deze vergoeding is in te zetten voor scholing, om het bevorderen van het vinden van een nieuwe baan. Zowel tijdelijke als vaste werknemers die uit dienst gaan, kunnen aanspraak maken op het transitiebudget.

Het transitiebudget bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 bruto, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.

Het kan zijn dat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen.
Lees meer hierover.

meer informatie
naar boven

Belastingvoordeel

Voor particulieren

Zelfontwikkeling is ontzettend belangrijk. Een financiële bijdrage is dan meer dan welkom. Gelukkig kun je als particulier je studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken bij je belastingaangifte.

De berekening

De maximale aftrek is 15.000,- met een drempel van 250,-. De kosten die je terugkrijgt bij je belastingaangifte verschillen per persoon en per leerjaar. Je kunt de kosten voor elke situatie bereken.

meer informatie
naar boven

Tel mee met taal

Voor werkgevers, samenwerkingsverbanden en laagtaalvaardige ouders

Subsidie kan aangevraagd worden voor de aanpak van laaggeletterdheid. Alle projecten en trainingen die bijdragen aan de taalvaardigheid van de doelgroep hebben recht op deze subsidie. De diverse subsidiemogelijkheden zijn tot en met 15 oktober 2018 aan te vragen.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet digitaal ingediend worden. Dit doe je op deze site via het aanvraagformulier.

meer informatie
naar boven

Blik vooruit

Voor rijksmedewerkers

Werk jij drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel en vind je het tijd om iets nieuws te leren? Volg een cursus of training voor een vervolgstap in je carrière en ontvang een subsidie van maximaal 1000 euro. De subsidie is tot en met 31 december 2018 aan te vragen.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet digitaal ingediend worden. Dit doe je op deze site via het aanvraagformulier.

meer informatie & voorwaarden
naar boven